Boom LVS-toets Spelling gr 3 t/m 8

De Boom LVS-toets Spelling meet de spellingsvaardigheid van leerlingen. Daarbij gaat het niet om een toetsing van de expliciete kennis van de spellingsregels, maar om de toetsing van de expliciete dan wel impliciete beheersing van deze regels zoals die tot uitdrukking komt in het correct schrijven van woorden.

In 2021 is het LVS in een tussentijdse check beoordeeld met een positief resultaat. Het LVS Spelling groep 3 t/m 8 voldoet daarmee nog steeds aan de in het LVS-kader gestelde kwaliteitseisen.