Boom LVS-toets Spelling gr 3 t/m 8

De Boom LVS-toets Spelling meet de spellingsvaardigheid van leerlingen. Daarbij gaat het niet om een toetsing van de expliciete kennis van de spellingsregels, maar om de toetsing van de expliciete dan wel impliciete beheersing van deze regels zoals die tot uitdrukking komt in het correct schrijven van woorden.