Leerling in Beeld: Begrijpend Lezen groep 3 t/m 5

Het begrijpen van geschreven teksten is een vaardigheid die traditioneel wordt gemeten met leesbegriptoetsen. De toetsen Begrijpend lezen zijn bedoeld om vast te stellen hoe goed een leerling geschreven teksten kan begrijpen en hoe de vaardigheid in begrijpend lezen van de leerling zich in de loop van de jaren ontwikkelt.

Download het Kwaliteitsoordeel en de uitgebreide beoordeling