LVS Technisch Lezen groep 6a en 6b

Het LVS Technisch Lezen meet de leesvaardigheid van leerlingen, meer specifiek de aspecten leestechniek en leesexpressie, op niveau 6a en 6b van het primair onderwijs.