Sitemap Expertgroep Toetsen PO


Contact

Home

 • Expertgroep Toetsen PO
 •  

  Eindtoetsen

 • Eindtoetsen
 • Beoordelingsproces
 • Beoordelingskader
 • Adviezen Expertgroep Eindtoetsen
 • Besluiten Minister Eindtoets
 • Jaarlijkse check
 •  

  LVS-instrumenten

 • LVS-instrumenten
 • Beoordelingsproces
 • Beoordelingskader LVS-instrumenten
 • Kwaliteitsoordelen van LVS-instrumenten
 • Kleutertoetsen
 •  

  Overige informatie

 • Meer informatie
 • Onderzoeken uitgevoerd door de expertgroep
 • Jaarverslagen
 •  

  Over Expertgroep PO

 • Over de Expertgroep Toetsen PO
 •  

  Leden Expertgroep PO

 • Prof. Dr. Cees Van der Vleuten (voorzitter)
 • Prof. dr. Cees Glas (psychometrisch expert)
 • Dr. DesirĂ©e Joosten-Ten Brinke (onderwijskundig expert)
 • Secondanten
 •  

  Downloads

 • Schoolvaardigheidstoets Spelling
 • Entreetoets groep 6
 • Begrijpend Luisteren groep 4 t/m 8
 • Spelling 3.0 groep 3 t/m 8
 • Begrijpend Lezen 3.0 groep 3 t/m 8
 • Rekenen-wiskunde 3.0 groep 3 t/m 8
 • VISEON 2.0
 • Motoriek voor kleuters
 • Adviezen Expertgroep Eindtoetsen 2014-2015
 • Adviezen Expertgroep Eindtoetsen 2015-2016
 • Adviezen Expertgroep Eindtoetsen 2016-2017
 • Adviezen Expertgroep Toetsen PO 2018-2019
 • Besluiten Staatssecretaris 2014-2015
 • Besluiten Staatssecretaris 2015-2016
 • Besluiten Staatssecretaris 2016-2017
 • Besluiten Minister 2018-2019
 • Jaarlijkse check 2015-2016
 • Jaarlijkse check 2016-2017
 • Jaarlijkse check 2017-2018
 • Wet- en regelgeving
 • Adviezen Eindtoetsen 2018-2019
 • Jaarlijkse check 2019-2020
 • Besluiten Minister OCW 2022-2023
 •  

  Cito B.V.

 • Kleuter in beeld - Rekenen
 • Kleuter in beeld - Taal
 • Leerling in Beeld: Rekenen groep 3 t/m 5
 • Leerling in Beeld: Taalverzorging groep 3 t/m 5
 • Leerling in Beeld: Begrijpend Lezen groep 3 t/m 5
 • Rekenen-wiskunde 3.0 groep 3 t/m 8
 • Begrijpend Lezen 3.0 groep 3 t/m 8
 • Spelling 3.0 groep 3 t/m 8
 • Entreetoets groep 6
 • Begrijpend Luisteren groep 4 t/m 8
 • VISEON 2.0
 • Taalverzorging groep 6-8
 • Drie-Minuten-Toets (DMT)
 • Motoriek voor kleuters
 • AVI
 •  

  Boom testuitgevers bv

 • Boom LVS Begrijpend Lezen groep 3 t/m 8
 • Boom LVS-toets Technisch Lezen Woorden groep 3 t/m 8
 • Boom LVS-toets Rekenen-Wiskunde gr. 3-8
 • Boom LVS-toets Spelling gr 3 t/m 8
 • Boom LVS-toets Hoofdrekenen gr 3 t/m 8
 • Boom LVS-toets Technisch Lezen gr 3 t/m 8
 • PI-Dictee (gr 3 t/m 8)
 • Boom LVS toets Begrijpend Lezen 4 t/m 8
 •  

  Q&A Kleutertoetsen/observatie-instrumenten voor kleuters

 • Q&A
 •  

  Bureau ICE

 • LVS Lezen groep 4 t/m 8
 • LVS Taalverzorging groep 6, 7 en 8
 • LVS Rekenen groep 3 t/m 8
 • LVS Technisch Lezen groep 3,4 en 5
 • LVS Rekenen groep 6a
 • LVS Technisch Lezen groep 6a en 6b
 •  

  Diataal

 • LVS Diacijfer groep 3 t/m 5
 • LVS Diaspel groep 3 t/m 5
 • LVS Diawoord groep 3 t/m 5
 • LVS Diacijfer groep 6 t/m 8
 • LVS Diatekst groep 6 t/m 8
 • LVS Diaspel groep 6 t/m 8
 • LVS Diawoord groep 6 t/m 8
 • LVS Diatekst groep 3 t/m 5
 •  

  Jaarlijkse check 2021-2022

 • Adviezen en beoordelingen 2021-2022
 •  

  Beoordelingen COTAN 2020-2021

   

  Adviezen 2022-2023

 • Adviezen eindtoetsen 2022-2023
 •  

  CED groep

 • SCOL 5.0 - gr 1-8 - CED groep
 •  
 • Privacystatement/AVG