Het secretariaat van de Expertgroep wordt gefaciliteerd door het NIP en werkt volgens het privacybeleid van het NIP. Voor het uitgebreide privacy-statement verwijzen wij u naar het NIP.