Kwaliteitsoordelen LVS-instrumenten 5 jaar geldig

Om ingezet te mogen worden in het basisonderwijs, dient een LVS-instrument over een geldig positief kwaliteitsoordeel van de Expertgroep te beschikken. De kwaliteitsoordelen die de Expertgroep afgeeft over LVS-instrumenten, zijn vijf jaar geldig. De kwaliteitsoordelen van goedgekeurde LVS-instrumenten, vindt u hier op de website.
Lees verder voor meer informatie.

Uitzondering: kwaliteitsoordelen uit 2016
Expertgroep kwaliteitsoordelen zijn 5 jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Een uitzondering wordt gemaakt voor kwaliteitsoordelen, die in 2016 zijn afgegeven. Deze kwaliteitsoordelen blijven geldig t/m 31 december 2021. Het betreft de kwaliteitsoordelen van de volgende LVS-instrumenten, allen van Cito:

  • Entreetoets
  • Begrijpend Luisteren groep 3, 4, 5 en 7
  • Spelling 3.0 groep 3, 4 en 5
  • Begrijpend lezen 3.0 groep 3, 4 en 5
  • Motoriek voor Kleuters
  • Viseon 2.0
  • Rekenen-Wiskunde 3.0 groep 3, 4 en 5
COTAN beoordelingen van LVS-instrumenten
De Expertgroep geeft vanaf haar instelling in 2014 kwaliteitsoordelen af. Er zijn LVS-instrumenten die vóór 2014 zijn beoordeeld door de COTAN. De Expertgroep neemt deze beoordelingen van COTAN over als zijnde een kwaliteitsoordeel van de Expertgroep. Deze beoordelingen zijn geldig t/m 31 december 2021. De beoordelingen die de Expertgroep van de COTAN heeft overgenomen, staan niet op de website van de Expertgroep. Deze vindt u op de website van de COTAN: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/

Twijfelt u over de geldigheid van een beoordeling door COTAN, of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.