Secondanten

Cees Glas en Desirée Joosten-ten Brinke worden bijgestaan door secondanten, waarmee zij van gedachten wisselen en die hen kunnen vervangen indien dat nodig is. 
Voor Cees Glas treedt dhr. prof. dr. L.A. (Andries) van der Ark op als secondant. Andries is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam.
Voor Desirée Joosten-ten Brinke treedt mw. T.M.M. (Tamara) van Schilt-Mol op als secondant. Tamara is werkzaam bij de HAN University of Applied Sciences.