Boom LVS-toets Rekenen-Wiskunde gr. 3-8

De Boom LVS-toets Rekenen-Wiskunde (2019) is een schoolvaardigheidstoets voor het primair onderwijs en meet de vaardigheid in Rekenen-Wiskunde van leerlingen, zoals deze wordt onderwezen in de meest gebruikte lesmethoden in het Nederlandse basisonderwijs. Daarbij gaat het met name om de nauwkeurigheid en het inzicht, die nodig zijn voor het oplossen van rekenopgaven, en niet zozeer om het tempo van het rekenen.