PI-Dictee (gr 3 t/m 8)

Het PI-dictee is een spellingtoets waarmee de vaardigheid in het schrijven van woorden kan worden onderzocht.