Informatie over aanpassing van toetsadviezen

Een deel van de leerlingen in groep 8 heeft een onjuist toetsadvies op de eindtoets gekregen. Op 21 mei 2019 worden er voor deze leerlingen nieuwe adviezen verstuurd. Scholen worden voor meer informatie verwezen naar hun eindtoetsaanbieder, anderen kunnen voor meer informatie terecht op de informatiepagina van de overheid, op www.rijksoverheid.nl/eindtoets.

Zie verder het Persbericht, de Kamerbrief en de nieuwsflits van het Ministerie van OCW.