Kleutertoetsen

Per 1 augustus 2022 mogen scholen binnen het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer maken van schoolse LVS-toetsen. Er blijft ruimte voor het gebruik van observatie-instrumenten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van observatie-instrumenten die zijn goedgekeurd door de Expertgroep. Kwaliteitsoordelen van goedgekeurde LVS-instrumenten vindt u op deze website.

Leerlingvolgsysteem

Scholen dienen de ontwikkeling van de leerlingen systematisch te volgen met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS). Scholen mogen zelf bepalen hoe zij de ontwikkeling van kleuters volgen, ofwel met observaties, ofwel met een schoolse toets die de taal- en rekenontwikkeling in kaart brengt. Tot 1 augustus 2022 kunnen scholen voor kleuters nog gebruik maken van schoolse toetsen binnen het LVS. Daarna zijn voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen enkel observatie-instrumenten bij kleuters te gebruiken. Dat kunnen dus door de Expertgroep goedgekeurde observatie-instrumenten zijn.

Zie ook het bericht "Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?" op de website van de Rijksoverheid.

Beoordeling observatie-instrumenten

De beoordeling van observatie-instrumenten verloopt via ons standaard beoordelingsproces van LVS-instrumenten. Meer informatie over het beoordelingsproces vindt u hier op onze website.