Kleutertoetsen

Per 1 augustus 2022 mogen scholen binnen het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer maken van schoolse LVS-toetsen. Er blijft ruimte voor het gebruik van observatie-instrumenten. Deze instrumenten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De observatie-instrumenten dienen genormeerd te zijn en inhoudelijke, diagnostische informatie op te leveren over de ontwikkeling van een kleuter. Daarnaast dienen zij goedgekeurd te zijn door de Expertgroep PO.

Leerlingvolgsysteem

Scholen dienen de ontwikkeling van de leerlingen systematisch volgen met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS). Veel scholen maken daarvoor al vanaf groep 1/2 gebruik van de toetsen van CITO. Sinds 2013 is de verplichting om ook in groep 1/2 toetsen af te nemen geschrapt uit het inspectiekader. Scholen bepalen sindsdien zelf hoe zij de ontwikkeling van kleuters volgen, ofwel met observaties, ofwel met een schoolse toets die de taal- en rekenontwikkeling in kaart brengt. Tot 1 augustus 2022 kunnen scholen nog gebruik maken van door de Expertgroep PO goedgekeurde schoolse toetsen binnen het leerlingvolgsysteem voor kleuters. Daarna zijn voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen enkel door de Expertgroep PO goedgekeurde observatie-instrumenten bij kleuters te gebruiken.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/06/geen-toetsen-meer-voor-kleuters

Beoordeling observatie-instrumenten

De beoordeling van observatie-instrumenten verloopt via ons standaard beoordelingsproces van LVS-toetsen. Meer informatie over het beoordelingsproces vindt u hier op onze website. Kwaliteitsoordelen van goedgekeurde LVS-toetsen (schoolse toetsen én observatie-instrumenten) vindt u hier op onze website.