Eindtoetsen 2018-2019 beoordeeld

De andere eindtoetsen voor schooljaar 2018-2019 zijn beoordeeld.

De eindtoetsen Route 8 en IEP hebben een nieuwe aanvraag tot toelating gedaan. De adviezen van de expertgroep en de besluiten van de Minister over deze twee eindtoetsen zijn op onze website beschikbaar.

De Dia-eindtoets en de AMN-eindtoets hebben een jaarlijkse check doorlopen. Van deze twee eindtoetsen vindt u de kwaliteitsoordelen en beoordelingen op deze website.