Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen gr 3 t/m 8

De SVT Technisch Lezen meet de vaardigheid in het technisch lezen van leerlingen, zoals wordt aangeleerd in het Nederlandse basisonderwijs. Daarbij gaat het zowel om de nauwkeurigheid als het tempo van het technisch lezen.