Drie-Minuten-Toets (DMT)

De DMT is bedoeld om vast te stellen hoe leerlingen technisch kunnen lezen en hoe deze vaardigheid zich ontwikkelt in de loop der jaren.