Onderzoeken uitgevoerd door de expertgroep

Hier vindt u een overzicht van de door de expertgroep uitgevoerde onderzoeken.

In 2016 is de expertgroep gevraagd de vergelijkbaarheid van de tot dan toe toegelaten eindtoetsen nader uit te zoeken. Dit heeft geresulteerd in het volgende onderzoek.
Daarnaast heeft de expertgroep onderzocht op welke wijze de ijking van de eindtoetsen op de referentieniveaus effectiever zou kunnen worden uitgevoerd.