COTAN

Voor de beoordeling van de psychometrische aspecten van de eindtoetsen doet de expertgroep een beroep op de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN).

De COTAN beoordeelt de toetsen op basis van het COTAN Beoordelingssysteem. Meer informatie over COTAN vindt u hier.