Adviezen Expertgroep Eindtoetsen

Hieronder vindt u de afgegeven adviezen en bijbehorende beoordelingen per jaar. Deze beoordelingen richten zich afzonderlijk op de Onderwijskundige en Organisatorische aspecten en op de Psychometrische aspecten (de COTAN beoordeling). 

De COTAN beoordeling is één jaar te raadplegen via deze website, daarna kunt u via de website www.cotandocumentatie.nl de beoordelingen van COTAN raadplegen.

2014-201
5: Voor dit schooljaar zijn de toetsen IEP (Bureau ICE) en Route 8 (A-vision B.V.) beoordeeld. 

2015-2016: Voor dit schooljaar zijn de toetsen AMN-Eindtoets (AMN), CESAN (SM&C) en Diatoets (Diataal) beoordeeld. De toetsen IEP en Route 8 hebben ieder een jaarlijkse check ondergaan. De uitkomsten van deze jaarlijkse check vindt u hier

2016-2017: Voor dit schooljaar zijn de toetsen AMN-Eindtoets, CESAN en Diatoets opnieuw beoordeeld. De toetsen IEP en Route 8 hebben ieder een jaarlijkse check ondergaan. De uitkomsten van deze jaarlijkse check vindt u hier.

2017-2018Voor het schooljaar 2017-2018 zijn geen nieuwe eindtoetsen ingediend. De Expertgroep is derhalve in dit jaar niet gevraagd adviezen uit te brengen over eindtoetsen. De Expertgroep heeft bij alle toegestane eindtoetsen een jaarlijkse check gedaan. De uitkomsten van de jaarlijkse check vindt u hier.

2018-2019: Voor dit schooljaar zijn de toetsen IEP en Route 8 opnieuw beoordeeld. De overige toetsen hebben een jaarlijkse check ondergaan. De uitkomsten van deze jaarlijkse check vindt u hier

2019-2020: Voor het schooljaar 2019-2020 zijn geen nieuwe eindtoetsen ingediend. De Expertgroep heeft bij alle toegestane eindtoetsen een jaarlijkse check gedaan. De uitkomsten van de jaarlijkse check vindt u hier.