Adviezen Expertgroep Eindtoetsen

Hieronder vindt u de afgegeven adviezen en bijbehorende beoordelingen per jaar. Deze beoordelingen richten zich afzonderlijk op de Onderwijskundige en Organisatorische aspecten en op de Psychometrische aspecten (de COTAN beoordeling).

De COTAN beoordeling is één jaar te raadplegen via deze website, daarna kunt u via de website www.cotandocumentatie.nl de beoordelingen van COTAN raadplegen.

2014-201
5: Voor dit schooljaar zijn de toetsen IEP (Bureau ICE) en Route 8 (A-vision B.V.) beoordeeld.

2015-2016: Voor dit schooljaar zijn de toetsen AMN-Eindtoets (AMN), CESAN (SM&C) en Diatoets (Diataal) beoordeeld. De toetsen IEP en Route 8 hebben ieder een jaarlijkse check ondergaan. De uitkomsten van deze jaarlijkse check vindt u hier.

2016-2017: Voor dit schooljaar zijn de toetsen AMN-Eindtoets, CESAN en Diatoets opnieuw beoordeeld. De toetsen IEP en Route 8 hebben ieder een jaarlijkse check ondergaan. De uitkomsten van deze jaarlijkse check vindt u hier.

2017-2018:
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn geen nieuwe eindtoetsen ingediend. De Expertgroep is derhalve in dit jaar niet gevraagd adviezen uit te brengen over eindtoetsen. De Expertgroep heeft bij alle toegestane eindtoetsen een jaarlijkse check gedaan. De uitkomsten van de jaarlijkse check vindt u hier.

2018-2019: Voor dit schooljaar zijn de toetsen IEP en Route 8 opnieuw beoordeeld. De overige toetsen hebben een jaarlijkse check ondergaan. De uitkomsten van alle beoordelingen vindt u hier.

2019-2020: Voor het schooljaar 2019-2020 zijn geen nieuwe eindtoetsen ingediend. De Expertgroep heeft bij alle toegestane eindtoetsen een jaarlijkse check gedaan. De uitkomsten van de jaarlijkse checks vindt u hier.

2020-2021: In verband met de Coronapandemie is de Eindtoets dit jaar niet afgenomen.

2021-2022: Voor dit schooljaar zijn de Dia-eindtoets en de AMN Eindtoets opnieuw beoordeeld. Deze beoordelingen zijn uitgevoerd door de COTAN.
De overige toetsen hebben een jaarlijkse check ondergaan. De uitkomsten van alle beoordelingen vindt u hier.

2022-2023: Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de Route 8 en IEP eindtoetsen opnieuw beoordeeld. Tevens is de eindtoets van Cito BV voor het schooljaar 2022-2023 nieuw toegelaten als alternatieve eindtoets. Daarnaast hebben de AMN en Dia-eindtoets een jaarlijkse check ondergaan. De beoordelingen vindt u hier.