Begrijpend Lezen 3.0 groep 3 t/m 8

De toetsen Begrijpend lezen 3.0 zijn bedoeld om vast te stellen hoe goed een leerling geschreven teksten, met name zakelijke teksten en fictieve, narratieve en literaire teksten, kan begrijpen en hoe de vaardigheid in begrijpend lezen van de leerling zich in de loop van de jaren ontwikkelt.