Begrijpend Luisteren groep 4 t/m 8

De toetsen Begrijpend Luisteren zijn bedoeld om vast te stellen hoe goed een leerling een betekenis kan toekennen aan gesproken taal en of het adequaat kan reageren op gesproken taal en hoe de vaardigheid in begrijpend luisteren van de leerling zich in de loop van de jaren ontwikkelt.