Entreetoets groep 6

De Entreetoets groep 6 is een brede school- of leervorderingentoets voor leerlingen van groep 6 en meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen tot het moment van afname in het basisonderwijs geleerd heeft.

Sinds de beoordeling van Entreetoets groep 6, wordt er strenger gekeken of de meetpretentie van een ingediende LVS-toets het in kaart brengen van de ontwikkeling van een leerling is. Aangezien bij de Entreetoetsen het primaire doel niet is om de ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen, de Entreetoets wil laten zien waar de leerling op dat moment staat ten opzicht van andere leerlingen, is besloten Entreetoets groep 7 niet door de Expertgroep te laten beoordelen. De Entreetoets groep 7 wordt wel beoordeeld door de COTAN. Een beoordeling van deze toets zal te zijner tijd te vinden zijn in de COTAN Documentatie.