Secretariaat

Het secretariaat van de expertgroep is ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Secretaris:                          Jennifer Roubiës
Secretarieel ondersteuner: Wilma van der Welle

Voor de werkzaamheden van het secretariaat ontvangt het NIP een subsidie van OCW.