Secretariaat

Het secretariaat van de Expertgroep is ondergebracht bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het secretariaat van de Expertgroep opereert onafhankelijk van het CvTE. Dat geldt voor alle werkzaamheden van de Expertgroep.