Secretariaat

Het secretariaat van de expertgroep is ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Secretaris: Paulyn K. Berding-Oldersma
Secretaris: Jennifer Roubiës


Voor de werkzaamheden van het secretariaat ontvangt het NIP een subsidie van OCW.