Wet- en Regelgeving

Verschillende wetten en regelgeving vanuit het Ministerie van OCW is van toepassing op toetsing in het Primair Onderwijs. Een overzicht van relevant wet- en regelgeving kunt u hier vinden. 

Wet op Primair Onderwijs en de Wijzigingswet op Primair Onderwijs: deze wet regelt alles omtrent het primair onderwijs. 

Toetsbesluit PO: dit besluit regelt de verplichting van basisscholen om eindtoetsen af te nemen. Verder is de instelling van de Expertgroep in dit besluit geregeld.

Instellingsbesluit Expertgroep Toetsen PO: dit besluit regelt de instelling van de Expertgroep.

Reglement Expertgroep: dit regelement specificeert de werkwijze van de Expertgroep.