Meer informatie

De Expertgroep Toetsen PO (hierna expertgroep) kan door de minister gevraagd worden extra opdrachten uit te voeren. Hier vindt u de onderzoeken die de expertgroep in opdracht van de minister heeft uitgevoerd. Verder vindt u hier wet- en regelgeving die van toepassing is op toetsing in het primair onderwijs en de expertgroep. 
Als laatste vindt u hier enkele, door de expertgroep opgestelde, documenten over bijvoorbeeld het opstellen van een wetenschappelijke verantwoording voor Eindtoetsen.