Vragen omtrent toetsen in het Speciaal (voortgezet) Onderwijs

Moeten lovs-toetsen die in het Speciaal Basis/Voortgezet Onderwijs worden gebruikt, beoordeeld en goedgekeurd worden door de Expertgroep Toetsen PO?
Ja, deze lovs-toetsen moeten worden goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO.

Moeten IVIO-examens die in het Speciaal Voortgezet Onderwijs worden gebruikt, ook goedgekeurd zijn door de Expertgroep Toetsen PO?
Nee, IVIO-examens hoeven niet te worden beoordeeld en goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO. De kwaliteitsbewaking van de IVIO-examens wordt door een andere commissie gedaan. Zie voor meer informatie de website van Bureau IVIO [link: ivio-examenbureau.nl].