Vragen omtrent LVS-toetsen

Mogen scholen lvs-toetsen gebruiken die niet door de Expertgroep Toetsen PO zijn goedgekeurd?
Nee, lvs-toetsen die gebruikt worden door een school moeten zijn goedgekeurd door de expertgroep. De inspectie ziet erop toe dat de scholen enkel door de expertgroep goedgekeurde lvs-toetsen gebruikt. 
De enige uitzondering hierop zijn lvs-toetsen die voor de invoering van het Toetsbesluit reeds een COTAN beoordeling hadden. 

Moeten Leerlingvolgsystemen ook beoordeeld worden door de Expertgroep Toetsen PO?
Nee, de expertgroep beoordeelt alleen de toetsen die gedurende de leerjaren worden afgenomen om de vorderingen van leerlingen te volgen. De resultaten van deze toetsen worden vervolgens opgenomen in een Leerlingvolgsysteem.

Moeten de lvs-toetsen door de Expertgroep Toetsen PO goedgekeurd zijn om op de Lijst van toegestane instrumenten voor de verwijzing naar LWOO/PrO te komen?
Nee, de Lijst van toegestane instrumenten voor de verwijzing naar LWOO/PrO wordt samengesteld door de Certificeringscommissie. De Certificeringscommissie kijkt bij de samenstelling van deze lijst naar de COTAN beoordelingen van de toetsen. De expertgroep speelt hierin geen rol.