Vragen omtrent de procedure Eindtoets

Waar moet de eindtoets naar toe gestuurd worden?
De eindtoets dient u naar het OCW te sturen (inclusief de benodigde stukken) en gelijktijdig in achtvoud naar het secretariaat van de expertgroep. Het secretariaat zal de toets verder verspreiden onder degenen die de toets zullen beoordelen.

Heeft de toetsaanbieder nog de mogelijkheid om te reageren op de beoordeling van de externe deskundigen, voordat de expertgroep een advies formuleert?
Ja, de beoordeling van de externe deskundigen wordt naar de toetsaanbieder gestuurd. De toetsaanbieder wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de expertgroep, waarin zij de beoordeling kunnen bespreken.

Krijgt de toetsaanbieder de definitieve beoordeling van de externe deskundigen toegestuurd?
Ja, deze wordt naar de toetsaanbieder gestuurd nadat de staatssecretaris een besluit genomen heeft. Het ministerie van OCW stuurt de definitieve beoordeling mee met het besluit van de staatssecretaris.

Krijgt de toetsaanbieder het advies van de expertgroep toegestuurd voordat deze wordt doorgestuurd naar de staatssecretaris?
Nee, het advies wordt direct naar de staatssecretaris gestuurd.

Wordt het advies van de expertgroep naar de toetsaanbieder gestuurd?
Ja, deze wordt naar de toetsaanbieder gestuurd nadat de staatssecretaris een besluit genomen heeft. Het ministerie van OCW stuurt het advies mee met het besluit van de staatssecretaris.

Wordt het advies van de expertgroep gepubliceerd, zodat scholen deze kunnen inzien?
Ja, de adviezen van de expertgroep worden op deze website gepubliceerd onder de pagina Adviezen Eindtoets.

Wordt de beoordeling van de externe deskundigen gepubliceerd?
Ja, de beoordelingen van de externe deskundigen worden op deze website gepubliceerd, tevens onder de pagina Adviezen Eindtoets.