LVS-Toetsen

Scholen zijn verplicht een Leerlingvolgsysteem te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. Scholen mogen enkel gebruik maken van leerlingvolgtoetsen (LVS-toetsen) wanneer de Expertgroep Toetsen PO (hierna expertgroep) het kwaliteitsoordeel ‘voldoende’ heeft afgegeven voor de betreffende toetsen.

Het kwaliteitsoordeel is een eigenstandig oordeel van de expertgroep.