LVS-instrumenten

Scholen zijn verplicht een Leerlingvolgsysteem te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. Scholen mogen enkel gebruik maken van leerlingvolginstrumenten (LVS-instrumenten), zoals toetsen en observatieinstrumenten, wanneer de Expertgroep Toetsen PO (hierna expertgroep) het kwaliteitsoordeel ‘voldoende’ heeft afgegeven voor de betreffende instrumenten.

Het kwaliteitsoordeel is een eigenstandig oordeel van de expertgroep.