LVS-instrumenten

Scholen zijn verplicht een leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. Het LVS bevat toetsen (dat kunnen schoolse toetsen en observatie-instrumenten zijn), waarover de Expertgroep Toetsen PO (hierna: Expertgroep) het kwaliteitsoordeel 'voldoende' heeft gegeven.

Het kwaliteitsoordeel is een eigenstandig oordeel van de Expertgroep.