Beoordelaars

Voor de beoordeling van de onderwijskundige en organisatorische aspecten van de ingediende eindtoetsen en LVS-toetsen schakelt de expertgroep externe deskundigen in op het gebied van onderwijskunde (taal en rekenen).

Bij de beoordeling van de eindtoetsen worden de onderwijskundige beoordelaars gevraagd een beoordeling te geven op de onderwijskundige en organisatorische aspecten van de eindtoetsen. Voor de psychometrische aspecten wordt de COTAN gevraagd een beoordeling op te stellen.

Bij de beoordeling van de LVS-toetsen worden de onderwijskundige en psychometrische beoordelaars gevraagd een beoordeling te geven op de onderwijskundige en psychometrische aspecten.

Onderwijskundige beoordelaars:

Taal
Mw. drs. G. Spaans 
Werkzaam bij School aan zet

Mw. drs. M. Bruggink 
Werkzaam bij Expertisecentrum Nederlands

Rekenen
Dhr. dr. G. Gelderblom 
Werkzaam bij Expertis Onderwijsadviseurs

Dhr. drs. V. Jonker
Werkzaam bij de Universiteit Utrecht en het Freudenthal Instituut

Psychometrisch deskundigen
Dhr. dr. P.F. Sanders
Adviseur bij het RCEC

Dhr. prof. dr. ir. B.P. Veldkamp
Werkzaam bij de Universiteit Twente en het RCEC

Dhr. dr. ir. H.J. Vos