• Dr. Desirée Joosten-Ten Brinke (onderwijskundig expert)

Dr. Desirée Joosten-Ten Brinke (onderwijskundig expert)

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse. Vanaf 1990 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 op het proefschrift getiteld ‘Assessment of prior learning’. Vanaf 2010 is Desirée tevens lector Technology enhanced assessment bij Fontys lerarenopleiding Tilburg.

Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitaal toetsen, EVC en formatief beoordelen. Zij begeleidt docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema’s en verzorgt trainingen voor docenten en leden van examencommissies. Desirée was de afgelopen jaren projectleider van het SURF-project ‘Bewust en bekwaam toetsen en beoordelen’, voorzitter van de kwaliteitscommissie voor de invoering van de landelijke kennistoetsen voor de lerarenopleidingen (10vdL). Desirée is academic director van de masteropleiding Toetsdeskundige en hoofdredacteur van Examnens, tijdschrift voor de toetspraktijk.