• Dr. Desirée Joosten-Ten Brinke (onderwijskundig expert)

Dr. Desirée Joosten-Ten Brinke (onderwijskundig expert)

Prof. Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse. Vanaf 1990 is zij werkzaam bij de Open universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 op het proefschrift getiteld ‘Assessment of prior learning’. Momenteel is zij hoogleraar Leren van volwassenen en decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen.

Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitale didactiek, digitaal toetsen, EVC en het (erkennen van) leren van volwassenen. Zij begeleidt studenten, docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema’s. Desirée was van 2010 – 2020 lector Technology enhanced assessment bij Fontys lerarenopleiding in Tilburg. Desirée is ontwerper van de masteropleiding Toetsdeskundige en hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Vanaf 2014 is lid van de Expertgroep toetsen PO.