• Prof. dr. Cees Glas (psychometrisch expert)

Prof. dr. Cees Glas (psychometrisch expert)

Prof. Dr. Cees A.W. Glas is het afdelingshoofd van de vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse van de faculteit Gedragswetenschappen, Management en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Twente. Zijn wetenschappelijk werk richt zich vooral op psychometrie en statistiek, onder andere op toepassingen in onderwijskundige toetsing en examinering.

Hij voerde projecten uit voor het Cito in Nederland, en voor de Law School Admission Council in de Verenigde Staten. Met zijn afdeling nam hij deel aan de 2009-cylce van het PISA project (Programme for International Student Assessment) van de OECD. Hij is tevens lid van de technische adviescommissie van de huidige PISA cyclus. Ook is hij voorzitter van de technische adviescommissie van het PIAAC project (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) van de OECD. Een volledig curriculum vitae is te vinden op http://www.utwente.nl/gw/omd/Medewerkers/medewerkers/glas/.