Besluiten Minister Eindtoets

De minister van OCW beslist, mede op basis van het advies van de expertgroep over toelating van de desbetreffende toets voor gebruik in het primair onderwijs. Het advies van de expertgroep is zwaarwegend, maar niet bindend. Mocht de minister afwijken van het advies van de expertgroep, dan zal dit gemotiveerd worden in het betreffende besluit.


Hier vindt u de besluiten die de staatssecretaris heeft genomen in het kader van de toelating van de eindtoetsen onderverdeeld per schooljaar.

2014-2015: In dit schooljaar zijn de IEP (Bureau ICE) en Route 8 (A-VISION B.V) ingediend voor toelating in het primair onderwijs. De staatssecretaris heeft over deze twee zaken een besluit genomen.

2015-2016: In dit school zijn de AMN-Eindtoets (AMN), CESAN (SM&C) en Diatoets (Diataal b.v.) ingediend voor toelating in het primair onderwijs. De staatssecretaris heeft over deze drie zaken een besluit genomen.

2016-2017: In dit school zijn de AMN-Eindtoets (AMN), CESAN (SM&C) en Diatoets (Diataal b.v.) ingediend voor toelating in het primair onderwijs. De staatssecretaris heeft over deze drie zaken een besluit genomen.

2017-2018: In dit schooljaar zijn geen nieuwe eindtoetsen ingediend, derhalve is een besluit van de staatssecretaris niet nodig geweest.

2018-2019: In dit schooljaar zijn de IEP (Bureau ICE) en Route 8 (A-VISION) ingediend voor een hernieuwde toelating tot het primair onderwijs. De minister heeft over deze twee zaken een besluit genomen.

2022-2023: In dit schooljaar is de Leerling in Beeld eindtoets van Cito BV ingediend voor toelating tot het primair onderwijs. Ook zijn de IEP en Route 8 eindtoetsen opnieuw beoordeeld. De minister heeft over deze drie zaken een besluit genomen.