Beoordelingskader

Bij de beoordeling van de eindtoetsen wordt gebruik gemaakt van het Beoordelingskader Eindtoetsen en het COTAN Beoordelingssysteem. Deze kaders omschrijven aan welke eisen (wettelijk vastgelegd in het Toetsbesluit) een eindtoets moet voldoen.

De beoordeling van de onderwijskundige en organisatorische aspecten wordt uitgevoerd door enkele externe deskundigen. Hierbij wordt het Beoordelingskader Onderwijskundige en Organisatorische aspecten gebruikt.

De beoordeling van de psychometrische aspecten van de toets wordt uitgevoerd door de Commissie Testaangelegenheden (COTAN). Daarvoor gebruikt COTAN haar bestaande beoordelingssystematiek, aangevuld met kwaliteitsaspecten uit het Toetsbesluit PO. Het beoordelingssysteem van COTAN kunt u hier vinden.