Over de Expertgroep Toetsen PO

De Expertgroep Toetsen PO (hierna expertgroep) is een onafhankelijke adviescommissie voor de minister van OCW. Bij de benoeming van de leden van de commissie heeft de minister kennis, achtergrond en ervaring op bestuurlijk niveau in het onderwijsveld als maatstaf genomen.