Expertgroep Toetsen PO

De Expertgroep Toetsen PO (hierna: Expertgroep) beoordeelt de eindtoetsen in het primair onderwijs (m.u.v. Centrale Eindtoets) en adviseert de minister over toelating van deze eindtoetsen in het primair onderwijs. Hiernaast beoordeelt de Expertgroep de instrumenten (zoals toetsen) die deel uitmaken van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS).

Op deze website vindt u meer informatie over het aanvragen van een beoordeling door de Expertgroep en de adviezen en kwaliteitsoordelen van de expertgroep.

Scholen in het primair onderwijs zijn vanaf het schooljaar 2014-2015 verplicht om bij alle leerlingen een onafhankelijke, objectieve eindtoets af te nemen in het laatste schooljaar.

Dit is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Scholen kunnen kiezen voor de centrale eindtoets (CET) van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) of voor een andere eindtoets die door de staatssecretaris van OCW is toegelaten.

De WPO regelt ook dat scholen een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS) moeten gebruiken om de vorderingen van leerlingen bij te houden.