Leerling in Beeld: Taalverzorging groep 3 t/m 5

Taalverzorging groep 3 t/m 5 meet de vaardigheid van de verschillende taalverzorgingscomponenten van leerlingen. Daarbij wordt gekeken of een leerling de juiste beslissingen kan nemen bij getoonde spelling- en interpunctiemogelijkheden. Verder wordt gekeken hoe de vaardigheid van de taalverzorgingscomponenten van de leerling zich in de loop van de jaren ontwikkelt.

Download het Kwaliteitsoordeel en de uitgebreide beoordeling