Leerling in Beeld: Rekenen groep 3 t/m 5

De toetsen in Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 3 t/m 5 van Cito "Leerling in Beeld" zijn bedoeld om vast te stellen hoe goed een leerling kale rekenopgaven en rekenproblemen in contexten kan oplossen en hoe de rekenvaardigheid van de leerling zich in de loop van de jaren ontwikkelt.

Download het Kwaliteitsoordeel en de uitgebreide beoordeling.