Boom LVS Begrijpend Lezen groep 3 t/m 8

De Boom LVS-toets Begrijpend Lezen meet hoe goed een kind verschillende soorten teksten begrijpt op het moment dat de toets wordt gemaakt. Daarbij gaat het onder andere over de betekenis van woorden, het herkennen van verschillende tekstsoorten en het kunnen afleiden van gebeurtenissen uit de tekst.

Lees meer