LVS Diatekst groep 3 t/m 5

Diatekst 345 meet de vaardigheid tekstbegrip bij leerlingen vanaf midden groep 3 tot en
met midden groep 5 van het basisonderwijs, en de ontwikkeling daarvan in deze
onderwijsperiode. Er zijn vijf adaptieve volgtoetsen, waarmee het niveau en de groei van
het begrip van luister- en leesteksten wordt vastgesteld.

Hieronder vindt u het kwaliteitsoordeel en de beoordeling van de LVS Diatekst groep 3 t/m 5 van Diataal.