SCOL 5.0 - gr 1-8 - CED groep

De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) monitort de sociale competentie van de leerlingen in het primair onderwijs. De SCOL is geschikt voor algemeen beschrijvend en signalerend gebruik en geeft een indicatie van gemiddeld, bovengemiddeld of benedengemiddeld functioneren op het gebied van de sociale competentie. De resultaten kunnen gebruikt worden om te signaleren of de leerling extra zorg nodig heeft op dit gebied
De SCOL kan worden gebruikt voor alle leerlingen vanaf leerjaar één tot en met acht in het primair en in het speciaal onderwijs.

Hieronder vindt u de boordeling en het kwaliteitsoordeel van de LVS SCOL 5.0 van CED groep.