Boom LVS-toets Technisch Lezen Woorden groep 3 t/m 8

De Boom Leerlingvolgsysteemtoets Technisch Lezen Woorden (Boom LVS-toets Technisch Lezen Woorden) is bedoeld om het niveau van de woordidentificatie van de leerling vast te stellen. Eenvoudig gezegd: hoe vlot en nauwkeurig de leerling losse woorden kan lezen. Die vlotheid en nauwkeurigheid geven aan hoe ver de leerling is gevorderd in de richting van geautomatiseerd technisch lezen.

Zie hieronder het Kwaliteitsoordeel en de Uitgebreide beoordeling van de LVS-toets.