LVS Technisch Lezen groep 3,4 en 5

Het LVS Technisch Lezen meet de leesvaardigheid van leerlingen, meer specifiek de aspecten leestechniek en leesexpressie en bestaat uit toetsen voor groep 3, 4 en 5.